ĐOÀN CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN – ĐÀ NẴNG

Ngày 20/04/2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN), Đồng chí Vũ Quang Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng,Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu […]

THÔNG BÁO Về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 3)

  Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây […]