Lĩnh vực
kinh doanh

icon-kcn

Khu công nghiệp

icon-ks

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng

icon-toanha

Tòa nhà phức hợp

icon-nha-dan

Khu dân cư đô thị

Các dịch vụ hỗ
trợ Đầu tư khác

Ngoài lĩnh vực chính là khai thác và phát triển, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, SDN còn mở rộng thêm nhiều dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khách sạn, trung tâm thương mại, đồng thời mở rộng mục tiêu kinh doanh sang các lĩnh vực khác

Năng lượng

Giáo dục - Đào tạo

Dịch vụ logistics

Các dự án của
SDN