Tin tức sự kiện > Bản tin kinh doanh

SDN nhận quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ

Ngày 12/01/2016 tại văn phòng của Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn – Đà
Nẵng (SDN), SDN đã tổ chức lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng trực thuộc Ban chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu.

Ngày 12/01/2016 tại văn phòng của Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn – Đà
Nẵng (SDN), SDN đã tổ chức lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự
vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng trực thuộc Ban chỉ huy quân sự
quận Liên Chiểu. Đến công bố và trao quyết định có đại diện của Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng – Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Bộ chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu.

 

Đồng chí Hồ Trương Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, Bí thư Chi bộ cùng các cán bộ SDN nhận quyết định. Nguồn: SDN.

Theo đó, lực lượng tự vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng được tổ chức thành 01 trung đội tự vệ (22 đồng chí) gồm 03 tiểu đội với Ban chỉ huy như sau:

– Đồng chí: Hồ Trương Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, Bí thư Chi bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

– Đồng chí: Mai Ngọc Trung – Đảng viên, Đội trưởng đội Bảo vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng giữ chức Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

– Đồng chí: Huỳnh Văn Vọng – Đảng viên, Phó Giám đốc Ban đền bù – Tổng hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng giữ chức Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

– Đồng chí: Hà Văn Tín – Phó Bí thư chi bộ, Nhân viên Ban đền bù – Tổng hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, giữ chức Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

– Đồng chí: Phạm Tấn Vinh giữ chức vụ Trung đội trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. 

 

Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng ra mắt. Nguồn: SDN.

 

Lực lượng tự vệ chào cờ, tuyên thệ. Nguồn: SDN.

Thành Đỗ

Tin tức nổi bật