Tin tức sự kiện > Bản tin kinh doanh

Công ty Cổ phần Kho vận Tuấn Đức đầu tư Trung tâm Logistics vào KCN Hòa Khánh Mở Rộng

Ngày 08/01/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, Công ty Cổ Phần Kho Vận Tuấn Đức đã tiến hành ký kết hợp đồng thuê lại đất trong Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng và chính thức triển khai dự án "Trung tâm Logistics Tuấn Đức" với tổng số vốn đầu tư 45 tỷ đồng.

Ngày 08/01/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng,
Công ty Cổ Phần Kho Vận Tuấn Đức đã tiến hành ký kết hợp đồng thuê lại
đất trong Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng và chính thức triển khai dự
án "Trung tâm Logistics Tuấn Đức" với tổng số vốn đầu tư 45 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Điệp – Tổng Giám đốc SDN và Ông Nguyễn Bá Anh Tuấn tiến hành ký kết Hợp đồng thuê lại đất. Nguồn: SDN.

Dự án "Trung tâm Logistics Tuấn Đức" sẽ được triển khai trên diện tích đất là 12.332 m2 với tổng số vốn đầu tư là 45 tỷ đồng và bắt đầu khởi công vào tháng 02 năm 2018. Dự án dự kiến sẽ hoàn thiện và hoạt động chính thức vào tháng 05 năm 2018 sẽ góp phần phát triển hơn lĩnh vực Logistics cho thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Ngọc Điệp – Tổng Giám đốc SDN trao Hợp đồng thuê lại đất cho nhà đầu tư. Nguồn: SDN.

Thành Đỗ

Tin tức nổi bật