Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

– KCN Hòa Khánh mở rộng → Click vào đây

– KCN Liên Chiểu → Click vào đây

Tin tức nổi bật