Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC NƯỚC THẢI TẠI TRẠM XLNT TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP

KCN LIÊN CHIỂU:

Tháng 1/2024: Xem tại đây

Tháng 2/2024: Xem tại đây

KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG:

Tháng 1/2024: Xem tại đây

Tháng 2/2024: Xem tại đây

Tin tức nổi bật