Tin tức sự kiện > Tin nội bộ

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Ngoài lĩnh vực
chính là khai thác và phát triển, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, SDN
còn mở rộng thêm nhiều dự án đầu tư  xây
dựng  các khu đô thị mới, khách sạn,
trung tâm thương mại, đồng thời mở rộng mục tiêu kinh doanh sang các lĩnh vực
khác như: tài chính, ngân hàng, năng lượng, khoáng sản, giáo dục, truyền thông…

CÁC DỰ ÁN CỦA
SDN:


 

Tin tức nổi bật