Tin tức sự kiện > Tin nội bộ

Lịch cắt điện TP Đà Nẵng – KV Liên Chiểu từ 06/05 – 13/05/2015

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 06/5 – 13/05/2015 như sau:

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn
Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh
Mở Rộng từ ngày 06/5 – 13/05/2015 như sau: 

 

 

 

 

 

 

*** Tham khảo lịch các Quận khác tại link: http://dnp.com.vn/Home/Lichcatdien/tabid/67/Default.aspx

 

 

 

Tin tức nổi bật