Tin tức sự kiện > Tin nội bộ

Lịch cắt điện TP Đà Nẵng – KV Liên Chiểu từ 05/02 – 10/02

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 05/02 – 10/02 như sau:

 

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn
Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh
Mở Rộng từ ngày 05/02 – 10/02 như sau:

 

*** Tham khảo lịch các Quận khác tại link: http://dnp.com.vn/Home/Lichcatdien/tabid/67/Default.aspx

 

Tin tức nổi bật