Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

– KCN Hòa Khánh mở rộng → Click vào đây

– KCN Liên Chiểu → Click vào đây

 

Tin tức nổi bật