Tin tức sự kiện > Tin nội bộ

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY XLNT KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG VÀ KCN LIÊN CHIỂU

Thực hiện theo qui định tại Khoản 7 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 2020  quy định tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường cho cấp cơ sở. Nhằm đảm bảo tuần thủ các qui định của pháp luật; Hôm nay, ngày 18/12/2023 Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng tiến hành tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường năm 2023 tại 02 Trạm XLNT tại KCN Liên Chiểu và KCN Hòa Khánh mở rộng.

1.      Thành phần tham gia:

Tham gia dự buổi diễn tập ứng phó sự cố môi trường tại 02 Trạm XLNT KCN Hòa Khánh Mở Rộng và KCN Liên Chiểu có sự tham gia của Đại diện của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Đại diện UBND phường Hòa Khánh Bắc, UBND xã Hòa Liên, UBND phường Hòa Hiệp Bắc và đại diện Ban lãnh đạo Công ty cùng CBCNV vận hành tại 02 Trạm XLNT.

2.      Nội dung chính của chương trình diễn tập:

2.1.Diễn tập ứng phó sự cố nước thải sau xử lý theo kịch bản chương trình ứng phó sự cố môi trường đã được phê duyệt

2.2.Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo kịch bản chương trình ứng phó sự cố môi trường đã được phê duyệt

2.3.Đại diện cơ quản quản lý tại địa phương tham gia góp ý kiến sau buổi diễn tập

2.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm bổ sung kịch bản ứng phó sự cố môi trường cho 02 Trạm.

3. Mục đích:

– Để nhân viên  tại 02 Trạm xử lý nước thải nắm bắt được quy trình xử lý sự cố và kịp thời xử lý nhanh chóng hiệu quả khi có sự cố xảy ra, đảm bảo không để nước không đạt tiêu chuẩn xả ra ngoài môi trường theo đúng qui định.

– Thông qua hoạt động diễn tập sẽ nhận biết các điểm còn thiếu sót để bổ sung hoàn thiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố.

4. Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Giả định về sự cố thông số TSS vượt tiêu chuẩn xả thải cột B, QCVN 40:2011/BTNMT của Trạm XLNT KCN Hòa Khánh mở rộng

Giả định sự cố thông số TSS vượt tiêu chuẩn xả thải cột B, QCVN 40:2011/BTNMT của Trạm XLNT KCN Liên Chiểu 

 

 

 

Tin tức nổi bật