Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

Công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ, nước thải tự động, liên tục tại Trạm XLNT KCN Hòa Khánh mở rộng từ ngày 1 đến 30 tháng 9 năm 2023

 

Số liệu quan trắc tự động tháng 9/2023: https://drive.google.com/file/d/1gkWo9sgtvk8yVt2ruxf3YoaACuYHyn9T/view?usp=drive_link

Tin tức nổi bật