Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

Công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ Tháng 6/2023 của KCN Hòa Khánh Mở Rộng

 

 

 

Tin tức nổi bật