Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

Công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ Tháng 3/2023 của KCN Liên Chiểu

 

Tin tức nổi bật