Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

Công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ Tháng 12/2023 của KCN Hòa Khánh mở rộng