Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ II/2024

KCN LIÊN CHIỂU:

Quý II/2024: Xem tại đây

KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG:

Quý II/2024: Xem tại đây

Tin tức nổi bật