Tin tức sự kiện > Công khai thông tin môi trường

Công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ, nước thải tự động, liên tục tại Trạm XLNT KCN Liên Chiểu từ ngày 1 đến 30 tháng 9 năm 2023

 

Số liệu quan trắc tự động tháng 9/2023: https://drive.google.com/file/d/1EPqAw0TUYEIBkVMOauq59uzQO0vyKvLr/view?usp=drive_link

 

Tin tức nổi bật