You are here: Home Giới thiệu

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về công ty

 

Công ty  Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) đươc thành lập ngày 3/8/2005, là thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) - Tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu Đô thị, luôn dẫn đầu về thu hút FDI tại Việt Nam với hơn 30 dự án trải dài trên lãnh thổ Việt Nam, Trong đó SDN có 3 Khu Công Nghiệp và 5 Khu Đô Thị lớn tại Miền trung và Miền Nam.

- Tầm nhìn: Trở thành Top 3 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về Đầu tư, kinh doanh Khu Công nghiệp và Khu đô thị hướng tới Công nghệ cao và Môi trường xanh.

- Sứ mệnh: Là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và trường tồn của Nhà đầu tư và khách hàng.
- Giá trị cốt lõi: Hợp tác, Kỷ luật, Tốc độ, Hiệu quả và Sẻ chia.

- Slogan: Nền tảng để Trường tồn

 

Đọc thêm...