You are here: Home News & Event

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

News & Event

[HOT] Lịch cắt điện TP Đà Nẵng - KV Liên Chiểu từ 20/03 - 27/03/2015

There are no translations available.

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 20/03 - 27/03/2015 như sau:

Read more...
 

Lịch cắt điện TP Đà Nẵng - KV Liên Chiểu từ 10/03 - 17/03/2015

There are no translations available.

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 10/03 - 17/03/2015 như sau:

Read more...
 

Lịch cắt điện TP Đà Nẵng - KV Liên Chiểu từ 25/02 - 04/03

There are no translations available.

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 25/02 - 04/03 như sau: 

Read more...
 

Lịch cắt điện TP Đà Nẵng - KV Liên Chiểu từ 05/02 - 10/02

There are no translations available.

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 05/02 - 10/02 như sau:

 

Read more...
 

Nhà Đầu tư tiếp tục Đồng hành cùng KCN Hòa Khánh Mở Rộng

There are no translations available.

Bình Vinh 2 đã có mặt tại Hòa Khánh Mở Rộng từ năm 2008. Sau 6 năm hoạt động tại đây, khách hàng đã quyết định thuê thêm đất để mở rộng sản xuất kinh doanh...

Read more...
 

SDN always companions with customers’ benefits.

Thanks to the structure and the development of appropriate preferential policies, SDN has been very successful in persuading and continuously calling for many big partners to invest in two Lien Chieu and Expanded Hoa Khanh Industrial Zones.

Read more...
 
Page 5 of 6